Vítejte na stránkách kynologického klubu Jičín

Novinky


Pozvánka na výroční členskou schůzi ZKO Jičín
 P O Z V Á N K A   N A   V Ý R O Č N Í   Č L E N S K O U   S C H Ů Z I Základní kynologické organizace Jičín dne 8.října 2022 v 10.00 hod. V klubovně ZKO Jičín   Program: Zahájení výroční ...,
Vložil Dušan Kořínek, dne 20.07.2022

Zkoušky z výkonu psů 22.10.2022
Zkoušky z výkonu psů jsou plánovány na 22.10.2022 (již bylo nahlášeno na ČKS) figurant: Milan Kozák Je potřeba, aby se zájemci přihlásili nejpozději do 8.10.2022  (z důvodu konzultace s rozhodčím, případného zrušení zkoušek) a zaplatili zálohu 200 Kč,
Vložil Dušan Kořínek, dne 20.07.2022