Výroční členská schůze za rok 2022 bude 18.2.2023 od 10.00 hod v klubovně na cvičáku

Jednatelka ZKO