Zkoušky z výkonu psů jsou plánovány na 22.10.2022

(již bylo nahlášeno na ČKS)

figurant: Milan Kozák

Je potřeba, aby se zájemci přihlásili nejpozději do 8.10.2022  (z důvodu konzultace s rozhodčím, případného zrušení zkoušek) a zaplatili zálohu 200 Kč