P O Z V Á N K A   N A   V Ý R O Č N Í   Č L E N S K O U   S C H Ů Z I

Základní kynologické organizace Jičín dne 8.října 2022 v 10.00 hod.

V klubovně ZKO Jičín

 

Program:

  1. Zahájení výroční členské schůze
  2. Zprávy o činnosti a hospodaření základní organizace za rok 2021
  3. Plán činnosti na rok 2023
  4. Různé a diskuse
  5. Usnesení
  6. Oběd
  7. Ukončení výroční členské schůze

 

                                                                                          Za základní organizaci Vás srdečně

                                                                                          zve výbor ZKO