Pozvánka na výroční členskou schůzi ZKO Jičín v sobotu dne 27.11.2021 od 16.00 hodin v klubovně ZKO

 
Program:
  • Zahájení výroční členské schůze a schválení programu schůze
  • Zprávy o činnosti a hospodaření základní organizace za rok 2021
  • Plán akcí na rok 2022
  • Různé
  • Diskuse
  • Ukončení výroční členské schůze
Občerstvení zajištěno

Za ZKO Vás srdečně zve výbor ZKO