POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Základní kynologické organizace Jičín

DNE 8. února 2020 v 15.00 hod.
v klubovně ZKO Jičín

 

 

Program:


1. Zahájení výroční členské schůze
2. Zprávy o činnosti a hospodaření základní organizace za rok 2019
3. Plán činnosti na rok 2020
4. Různé a diskuse
5. Usnesení
6. Pozdní oběd nebo brzká večeře
7. Ukončení výroční členské schůze.

Za základní organizaci Vás srdečně zve výbor ZKO