Dovolujeme si vás pozvat na VII. ročník "Prvomájovým závodů agility" pořádaných ZKO a OSA PPP Jičín